Category: лектори

Marco Montanari

CV-marco-montanari

Д-р Марко Монтанари През 2005 г. завършва дентална медицина и протетика в Университета в Болоня. През юли 2009 г. година защитава дисертация на тема: „Протетична и имплантатно-протетична рехабилитация на пациенти, страдащи от ектодермална дисплазия“. Стипендиант към Университета в Болоня, където…

Rudi Beckers

rudi beckers

Rudi Beckers завършва зъботехника в Льовен, Белгия през 1976 г. Професоналният му опит се натрупва в реномирани лаборатории, което го прави много търсен и известен зъботехник. Работил е в Алфадент през 1981 г. като технически консултант за белгийски клиенти и…