Категория: реклама

BioRoot™ RCS Възможна ли е промяна на парадигмата за обтуриране на коренови канали?

Въведение Въвеждането на хидравлични материали от калциев силикат за използването им като сийлъри (материали за херметично запечатване) за коренови канали бе последната разработка на базата на формулата на оригиналния минерален триоксиден агрегат (MTA). В първия доклад се съобщава за използването на MTA като сийлър за коренови канали заедно с гутаперка. Употребата на MTA като сийлър е довела до образуването на минерализирани тъкани. Това е първото…