Категория: новини

Нови възможности за лекарите в България

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 10.06.2014 г. (вторник), за подаване на заявления от лекари-специализанти и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България”. Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на пълния обем от места за финансиране по проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за…

в. Зъботехника, бр. 2/2014 г.

вестник Зъботехника 2/2014

В брой 2/2014 г на вестник Зъботехника четете Постигането на успешни резултати зависи от мануалните умения на зъботехника и от  използването на качествени материали Лесен метод за изработване на естетични фасети с минимална дебелина с е.max  керамика – Jessica Birrell Модифициран клинико-лабораторен метод за осигуряване на равномерен слой еластичен материал при подплатяване на цели протези със студенополимеризиращи силикони – Д-р М. Янкова, доц. Б.Йорданов, Цв.…

в. Зъботехника, бр. 1/2014 г.

вестник Зъботехника, 1/2014

В брой 1/2014 г на вестник Зъботехника четете: 171 години от рождението на великата българска благодетелка Йорданка Филаретова Оклузия и стави – основна схема за успешно протезиране – Dr. Denis Urban Цяла фиксирана протеза върху импланти с имедиатно натоварване: нови параметри – Giuliano Malaguti, Renato Rossi, prof. Ugo Consolo Инцизален ръб – ключ към изразителността на резците – Attilio Sommella

Quintessence Int. Bulgaria брой 1 (9) /2014

брой 1/2014 на Quintessence Int. Bulgaria

СЪДЪРЖАНИЕ Quintessence International Bulgaria брой 1 (9) /2014 г Броят е изчерпан от тираж! ЕСТЕТИКА – клиника и лаборатория Преход от имплантати към различен наклон на оста на протетичната конструкция – Galip Gürel,  Christian Coachman KЛЮЧОВИ ДУМИ: протетика върху имплантати, хибридна конструкция с червени компоненти, завиваща се многокомпонентна конструкция, mock-up, временна конструкция, естетика. РЕЗЮМЕ: Възстановяването на твърдите и меките тъкани при обемни дефекти на алвеоларния…