CBCT навигирана ендодонтия и стратегии за лечение на лезии с надкритичен размер – нехирургичен подход: 28-10-2023 г.

ТЕМА: CBCT навигирана ендодонтия и стратегии за лечение на лезии с надкритичен размер – нехирургичен подход
Лекция и практически курс.

ЛЕКТОР: д-р Марияна Сирачева

ДАТА: 28 октомври 2023 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. Лъчезар Станчев 5, партер, Sopharma event center – вижте на картата

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент-БГ, тел. 0899103913

ПРОГРАМА

Регистрация: 8,45 ч.

НАЧАЛО на обучението: 9,15 ч.

 

Първа част:

 • Ролята на СВСТ (30 снимка) – за диагностика и лечебен план. Участниците ще бъдат запознати с основите на компютърната томография. Разглеждане изображенията на горна и долна челюст в трите равнини, като диагностичната информация от тях е ключова за ендодонтската диагноза и лечебния план.
 • Множество визуализацииморфология на всеки коренов канал, разположение на орифициумите, истмуси, МВ2, дентикли, калцификати, перфорации, коренова резорбция, оценка на апикалния форамен, причини за неуспеха на предишното лечение.
 • Измерване на периапикалната лезия в трите равнини и оценка на разположението й спрямо околните кухини – максиларен синус и мандибуларен канал.
 • Измерване ъгъла на кривината при криви канали.
 • Класификация според анализа на СВСТ по ørstavic.
 • Ще бъдат представени клинични случаи на лезии с надкритичен размер – по-големи от 8 mm, които са находки подобни на кисти, с експанзия на костта, избутващи пода на максиларния синус, както и с лизиран под на синуса; при долните зъби – лезии над 8 mm с деструкция на кортикалиса и много близо до мандибуларния канал; лизиран апекс от кистозната лезия.
 • Поставяне на диагноза и прогноза за оздравителен процес.
 • Стратегии за успешно лечение.
  • Микроскопът – „златен стандарт“ за екзактна обработка.
  • Иригационен протокол в светлината на биологичното.
  • Лазерно асистирана ендодонтия с диоден лазер.
  • Биокерамиките – новият „златен стандарт“.
  • Ролята на хомеопатичната терапия в лечението на апикалния периодонтит.

Втора част:

Демонстрация: Анализ на СВСТ на горен молар с периапикална лезия 10,0/7,0 mm; кривина на кореновите канали 42°, лизиран апекс, експанзия в максиларния синус и деструкция на пода му – преди лечението и 1 година след него. Стратегии за лечение.

Практически курс:

Участниците ще работят индивидуално на компютър заедно с лектора и ще анализират ЗD снимка на зъб с лезия с надкритичен размер, измерването й в трите равнини и оценката й по класификацията на ørstavic, ще поставят диагноза и съставят лечебен план. Ще бъдат обсъдени сложностите на случая и стратегии за лечение за тяхното преодоляване. Местата са ограничени!

ЦЕНА:

 • лекция: 280 лв.
 • лекция+практика: 520 лв.

ЗА СТУДЕНТИ. Необходимо е да представят заверена студентска книжка!

 • лекция: 160 лв.
 • лекция+практика: 380 лв.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: тел. 0899 103 913, Инфодент-БГ или онлайн