CHOUKROUN PRF – една от най-добрите терапии в имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия: 16.03.2018

ТЕМА: CHOUKROUN PRF – една от най-добрите терапии в имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия.

Еднодневен практически курс

ЛЕКТОР: Д-р Чавдар Ботев, хематолог

Клиничен случай на живо: д-р Йорданка Панайотова, хон.ас. „Катедра по пародонтология“, Факултет по дентална медицина, МУ София

ДАТА: 16 март 2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, ул. Дамян Груев №6, МБАЛ „Сердика“, бл. А, дентален център ConsumDent

ЗАПИСВАНЕ: тел. 0884/76 08 76; 0884/96 84 86; 02/854 95 65.

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ТАКСА: 80 лв.

ПРОГРАМА

13:30 – 13:40 Регистрация
13:40 – 14:00 Кратък обзор на изделията за Орална хирургия, Пародонтология & Стерилизация на W&H.
14:00 – 15:00 A-PRF и I-PRF в оралната хирургия. Растежни фактори: биология и физиология, механизми на действие. А-PRF – повече цитокини и костни морфогенетични протеини (BMP). I-PRF – инжекционен PRF, който коагулира след инжектиране.

 • Състав и влияние върху лечението на тъканта.
 • А-PRF като „матрица“ в мениджмънта на меките тъкани.
 • А-PRF като „матрица“ в костната аугментация.
 • А-PRF и I-PRF с костозаместващ материал: какъв вид биоматериали могат да се смесват с PRF?
 • Фактори, които биха повлияли негативно на PRF – нива на витамин D, холестерол, замърсяване, налягане, всмукване. Протоколи и решения.

Биологично и медицинско приложение в оралната хирургия.

 • Управление на болката в оралната хирургия.
 • Как да намалим болката и да я предотвратим:
  – Алергични реакции.
  – Никотин-индуцирани неуспехи в оралната хирургия.
  – Усложнения в оралната хирургия в следствие на замърсяване и инфекции.

15:00 – 15:15 Дискусия
15:15 – 15:45 Кафе-пауза
15:45 – 16:45 Проследяване на живо на клиничен случай в дентален център ConsumDent.
Пародонтална регенеративна терапия около естествени зъби, направлявана тъканна регенерация (GTR) с PRF и костна аугментация. Parodontits chronica.
16:45 – 17:00
Дискусия
17:00 – 17:45 Практическа част

 • Вземане на кръв.
 • Произвеждане на фибринова матрица.
 • Произвеждане на автоложна плазма, богата на тромбоцити.


Допълнителна информация на следния ЛИНК или БРОШУРА