Релечение на ендодонтски компрометирани зъби: 28 юни 2014

ТЕМА: Релечение на ендодонтски компрометирани зъби

Теория и практика

ДАТА: 28.06.2014 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Благоевград

ЛЕКТОР: Доц. Д-р Георги Томов

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

КОНТАКТИ: тел. 0884/ 76 08 76; 02/ 854 95 65

Линк към програмата и  повече информация: 
https://www.wh.com/bg_bulgaria/dental-newsroom/dental-courses/