Зъботехническа лаборатория 2/2015

списание Зъботехническа лабораториа, бр. 2

бр. 2/2015

CЪДЪРЖАНИЕ

ИНТЕРВЮ

  • Една от най-добрите предпоставки за съхраняване на добрата дъвкателна функция е запазване на каниновото водене  / Jochen Peters

ПРОТЕТИКА

  • Стъклокерамични възстановявания от литиев дисиликат  / Daniel Edelhoff, Oliver Brix, Marc Ramberger
  • Нов дизайн на конструкциите от цирконий – частично нанасяне, стратифициране на керамика / Paolo Smaniotto – част 2
  • Естетика и функционалност при цели протези / Dieter Schulz