Дентална фотография: 18 ноември 2014

ТЕМА: Дентална фотография

ЛЕКТОР: Георги Неделчев и Милен Чальовски

ДАТА: 18.11.2014 г. 19:00 – 21:00 часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: Четири седмици: вторник и четвъртък

КОНТАКТИ: 0897909047; 0885045805; 02/8319650

Изтеглете брошура