Фотографски курс в три нива 2013

Вярно ли е, че 8,3 = 8 1/3 = 9? Милен Чальовски, Георги Неделчев

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Първо ниво: 12-13 октомври – София

Първо ниво: 19-20 октомври (или 2-3 ноември) – Пловдив

Второ ниво: 17 ноември – в Трявна в рамките на Колоквиум дентал.

Трето ниво: очаквайте допълнително информация ____________________________________________

Първо ниво – разглежда основни понятия и начин на снимане с компактен фотоапарат. Това са понятията експозиция, контраст, бял баланс, компенсация на експозицията, дълбочина на острия фокус, работа с вградена светкавица и, разбира се, композиция и перспектива.

  • Резултат: ще успявате да извличате максимума от възможностите на компактния фотоапарат; снимките ще бъдат на фокус, с правилен цвят и правилна експозиция (яркост).

Второ ниво – работа с макрообективи и макросветкавици. Измерване на светлината с външен светломер. Контролиране на контраста с помощта на светкавица и отражател. Контролиране на структурата на зъба чрез ъгъла на падане на светлината. Метод за постигане на желаната дълбочина на острия фокус (стакване).

ПРОГРАМА: Второто ниво на курса ще се проведе в рамките на Колоквиум Трявна на 17.11.2013 от 9,00 часа.

ЦЕНА НА КУРСА: 168 лв. 

1. Работа с макро обективи и макро светкавици
– Мащаб на изображението, методи за макрофотографиране, критерии за избор на макро обектив и макро светкавица

2. Измерване на експозиция и контраст по отразена и падаща светлина (с помощта на сива карта и външен светломер)
– Предимства и недостатъци на двата метода
– Определяне на правилния бял баланс с помощта на сива карта

3. Контролиране на контраста с помощта на светкавица и отражател

4. Контролиране на структурата на зъба чрез ъгъла на падане на светлината

5. Метод за постигане на желаната дълбочина на острия фокус (стакване)

  • Резултат:Това ниво ще даде възможност на денталните специалисти да получат освен нещата споменати в първото ниво и правилна перспектива, контрол върху контраста и фокуса, както и ясно диференциране на отделните материали използвани в зъботехниката. Такъв тип снимки са удобни за демонстрация на интересни случаи, както на пациенти и зъболекари, така и на семинари.

 Трето ниво – работа с постоянно осветление и репростойка. Снимане на прозрачни и непрозрачни предмети. Контролиране на цвета и яркостта на фона. Използване на цветна, ефектна светлина.

  • Резултат: това ниво е за тези, които искат да превърнат денталната фотография в изкуство. Снимки от такъв тип може да се ползват за илюстрация на различни процеси и операции, съставна част от цялостно лечение, или процес на изграждане на зъба. Подобни снимки може да се видят като реклами на фирми -производителки на дентални материали.

За контакт:  тел. 02/963 45 43 и 0898452685; e-mail: infodent@infodent.bg