Систематика и техника на успешните директни възстановявания при дъвкателни зъби: 25 април 2015

ТЕМА: Систематика и техника на успешните директни възстановявания при дъвкателни зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ЛЕКТОР: Проф. д-р Радосвета Василева

ДАТА: 25.04.2015 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на хотел „Родина“, зала “Места”, 12.00 – 16. 00 часа.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 250 лв. Група от 10-12 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души.

КОНТАКТИ: Записване за участие: тел.: 0888 925 569; 0888 618 189;
e-mail: etienet@abv.bg.

Срок за записване: 05.12.2014. За другите две дати, срока е съответно 13.02. и 17.04.2015.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие). Банка: Българска пощенска банка IBAN: BG59BPBI79401057697501; BIC: BPBIBGSF

ПРОГРАМА

Практическата част включва:
— Работа върху предварително препарирани кавитети – 3 модификации за КМ – клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група дъвкателни зъби
— Нови генерации моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне
— Гнатологично оформяне на дъвкателната повърхност
— Работа с композитни цветове(бои)  при обтурации на дъвкателни зъби
— Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ
— Възстановяване с фиброщифтове по два метода
— Употреба на директен метод с влакна

В теоретичната част ще се разгледат:
— Нови виждания за кавитетнатапрепарация при КМ и съвременно разбиране на адхезията
— Нови разработки в технологията на КМ за дъвкателни зъби
— Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации
— Представяне на авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обтурации и възстановявания след лечение на коренови канали
— Същност и нови виждания при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.

Участниците в курса ще работят върху фантомни зъби и специални прозрачни моделни зъби с готови кавитетни форми, както и върху изкуствени зъбни корени, специално за изграждания.

Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от полирни дискове.