dr. Dario Severino

д-р Дарио Северино, съавтор на AFGД-р Дарио Северино

  • Дипломира се с отличие в Университета „Тор Вергата“ в Рим.
  • Автор на публикации в значими международни списания.
  • От 2001 г. си сътрудничи с майстор-зъботехник Алберто Батистели (MDT Alberto Battistelli) при разработването на новата техника за моделиране AFG (Анатомична функционална геометрия).
  • Член на редакционни колегии на престижни списания.
  • Президент и съучредител на AIMOD (Международна академия по дентално моделиране).
  • От 2008 г. е лектор на национални и международни конгреси.
  • Работи в Рим. Интересите са му в областта на хирургията и протезирането върху импланти и естествени зъби.
  • От 2008 г. работи усилено в областта на направляваната имплантология със и без имедиатно натоварване.
  • От 2010 г. води курсове в Италия и в чужбина на тема традиционно неснемаемо протезиране и хирургично-протетичен дигитален работен протокол при направляваната имплантология.
  • Съавтор е на книгата „AFG MODELLING”, издадена през октомври 2010 г. от teamwork media и преведена на 12 езика.