dr. Ivan Dessimirov

dr.Ivan DessimirovД-р Иван ДЕСИМИРОВ завършва НПМГ
„Акад. Л. Чакалов“, София, в класа по химия, след което получава своето дентално образование в Стоматологичния факултет към МУ–София.

През 2003 г. придобива специалност „Орална хирургия“ в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия към същия факултет.

Участва в следдипломни програми под ръководството на проф. Халер в Университета в Улм, проф. Манхард в Университета в Мюнхен, д-р Фрадеани, проф. Дзукели и др.

Притежава опит в денталната индустрия, като в продължение на 7 г. ръководи компанията 3M Dental в България и в няколко балкански страни. От 1999 г. управлява и работи в частната си практика, фокусирана в сферата на тоталната орална рехабилитация, оралната хирургия и имплантология.

Изнася лекции в страната и в чужбина.

На 8-9 декември 2023 г. д-р Десимиров ще участва заедно с проф. Даниел Бузер в симпозиум на тема „30 години успешна биорегенерация и регенеративна хирургия в денталната имплантология: eволюция на знанието“. Повече за събитието ТУК