dr. Jan D’Haese

Jan D'haese Ян ДеХес e роден в гр. Гент, Белгия

Придобива магистърска степен по дентална медицина в Свободен Университет Брюксел, 1993 – 1998 г.
Продължава със следдипломно обучение и взима магистърска степен по медицински и фармацевтични изследвания в Свободен Университет Брюксел, 1998 – 2002 г.
Квалифицира се по Орална имплантология в Университета в Гент през 2007 – 2009 г. и защитава докторска степен по дентална медицина в Университета в Гент през 2008 – 2011 г.

Професионални успехи:
Призната специалност от Белгийското пародонтално дружество по Пародонтология.
Частна практика в St.-Lievens-Houtem.
Следдипломно проучване в Катедрата по пародонтология и орална имплантология в Университета в Гент (ръководител катедра: Prof. Dr. Hugo De Bruyn).
Ръководител на следдипломна програма по орална имплантология в Университета в Гент.
Призната магистърска степен като ръководител на курс по направлявана хирургия от Claronav.

Международно признати публикации (като пръв автор):

  1. D’haese J, Van De Velde T, Komiyama A, Hultin M, De Bruyn H. Accuracy and Complications Using Computer-Designed Stereolithographic Surgical Guides for Oral Rehabilitation by Means of Dental Implants: A Review of the Literature. Clin Implant Dent Relat Res. 2010 May 11. doi: 10.1111/j.1708-8208.2010.00275.x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20491822.
  2. D’haese J, Vervaeke S, Verbanck N, De Bruyn H. Clinical and radiographic outcome of implants placed using stereolithographic guided surgery: a prospective monocenter study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013 Jan-Feb;28(1):205-15. doi: 10.11607/jomi.2618
  3. D’haese J, De Bruyn H. Effect of Smoking Habits on Accuracy of Implant Placement Using Mucosally Supported Stereolithographic Surgical Guides. Clin Implant Dent Relat Res. 2011 May 20. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00353.x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21599833.
  4. D’haese J, Van De Velde T, Elaut L, De Bruyn H. A prospective study on the accuracy of mucosally supported stereolithographic surgical guides in fully edentulous maxillae. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Apr;14(2):293-303. doi: 10.1111/j.1708-8208.2009.00255.x. Epub 2009 Nov 10. PubMed PMID: 19906267.
  5. D’haese J, Ackhurst J, Wismeijer D, De Bruyn H, Tahmaseb A. Current state of the art of computer-guided implant surgery. Periodontology 2000. Accepted for publication (winter 2016).
  6. D’haese J, Dombret B, Verelst K, Wyn I, Matthijs S, Moradi M. [The armamentarium of the periodontologist]. Rev Belge Med Dent (1984). 2003;58(3):145-71. Review. French. PubMed PMID: 14686143.
  7. D’haese J, Ackhurst J, Hommez G, De Bruyn H. A prospective study on the accuracy of dynamic navigation surgery in partially edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants. In preparation
  8. D’haese J, Ackhurst J, Hommez G, De Bruyn H. A prospective study on the accuracy of dynamic navigation surgery in fully edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants. In preparation
  9. D’haese J, Ackhurst J, Hommez G, De Bruyn H. Clinical and radiographic outcome of implants placed using dynamic navigation surgery: a prospective monocenter study. Int J Oral Maxillofac Implants. In preparation

В лекцията си на тема Компютърно-асистирана имплантатна хирургия 2.0: Навигация в реално време, авторът ще започне с общо въведение в направляваната хирургия. Ще се разгледат двете основни групи системи по направлявана хирургия: статични и динамични. Първо ще бъдат резюмирани статичните системи, напр. стереолитография и др. Ще бъде обобщена информация, отразена в литературата, относно точността и клиничния резултат от използваните системи. След това ще се фокусира върху основните грешки, допускани при статична направлявана хирургия. После ще се разгледа динамичната направлявана хирургия (наричана още навигация). Тази техника търпи известно възраждане. Ще се фокусира върху изследвания и проекти, които се извършват в Университета в Белгия, както и в други университети в света. Ще бъдат представени някои скорошни, обещаващи и досега непубликувани резултати, свързани с тези проекти. Последната част на презентацията ще се фокусира върху клинични случаи и как навигационната хирургия може да бъде въведена в ежедневната клинична практика. Ще се обсъдят няколко клинични случаи, включващи единични имплантатни възстановявания, както и рехабилитации на цялостно съзъбие. В края на презентацията участниците ще имат възможност да оценят как тези нови техники могат да променят клиничната практика, както и какви предимства биха имали за техните пациенти.

Очакваме Ви на 13 ноември 2016 г. от 10.00 на лекцията на д-р Ян Де Хес – Компютърно-асистирана имплантатна хирургия: Навигация в реално време

към програмата на Колоквиума 2016