Dr. Marco Jakovac, prof.

Марко Яковац

Проф. Марко Яковац, DMD, MSc, PhD, завършва ФДМ в Загреб, Хърватия, през 1998 г.

През 2008 г. получава докторска степен и става старши асистент в Катедрата по протезиране в Загреб.

През 2013 г. получава наградата на декана за най-добър преподавател във ФДМ, Загреб. От 2018 г. е зам.-декан за следдипломно обучение в ФДМ, Загреб.

Проф. Марко Яковац е автор на книгата „Неподвижно протезиране – предклиника и лаборатория“ и съавтор на няколко книги в областта на възстановителната дентална медицина и неподвижното протезиране. Той е автор и съавтор на много научни трудове. Лектор на международни конференции и конгреси.

Проф. Яковац води обучителни курсове на IvoclarVivadent, Carl Zeiss и Sirona Densply. Съосновател е на Европейската академия по дигитална дентална медицина, вицепрезидент на Хърватското дружество по дентална медицина с минимална интервенция и член на Хърватското протезно дружество, Европейското протезно дружество, Хърватското дружество по дентална имплантология, Хърватската медицинска асоциация и Хърватската дентална камара. Освен това той е собственик на дентална клиника „Естетика“ и образователен център „Ae-vision“ в Загреб.

 

РЕЗЮМЕ Денталната медицина и неснемаемото протезиране променят своите протоколи. Революцията в дигиталната индустрия присъства все повече в ежедневната дентална практика. Първите стъпки в дигиталния работен процес са известни от десетилетия. Пълният цифров протокол обаче не бе възможен преди да имаме цифрови скенери, които са достатъчно точни за орални рехабилитации. Освен от скенери, имаше нужда от нови 3D принтери с голяма прецизност, фрезовъчни апарати и материали. Преди няколко години не можехме да поставим дълги мостови конструкции без някои компромиси или ръчни техники за послойно нанасяне. Днес имаме научно доказателство, че цифровите скенери по отношение на точността са в обхвата на аналоговите отпечатъци. Новите материали имат изключителни естетически и механични свойства и можем да ги използваме за цялостни възстановявания на зъбни дъги без наслояване. С някои ограничения днес можем да преминем към пълен цифров работен процес. Повечето от зъболекарите имат познания за някои аналогови протоколи и същите трябва да са достъпни за цифровата дентална медицина. Протоколите са много важни за предвидимо лечение.