Dr. Theodoros Nikas

Dr. Theodoros Nikas

Д-р Теодорос Никас е роден и е израснал в Нюрнберг – Германия. Завършил е дентална медицина в Солунския университет. Преминал е двегодишно обучение по имплантология при проф. д-р Александър Веис, едногодишен курс по имплантология на GIDE DENTAL INSTITUTE проведен от Dr. S. Jovanovic.

Teaching Mentor на Biomet 3i.

Завършил е  многобройни курсове по имплантология в Гърция. Участва в програмата за обучение на Dental 3D Printing в Медицинския университет – Атина. Активен член на CAI Academy.

КЪМ СИМПОЗИУМА 17-18.11.2023 г.