dr. Ventsislav Stoev

д-р Венцислав Стоев
Д-р Венцислав Стоев е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през 1981 г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент Охридски“ през 2005 г.

През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Тревога и страх в денталната практика – стратегии за справяне”. Той е професионалист с изключително богат опит, както в сферата на денталната медицина, така и на клиничната психология и нейната интеграция в медицинската практика.

Автор е на книгите „Индивидуален подход на стоматолога към пациента“, „Клинична комуникация“ и „Наши пациенты – кто они“.

д-р Венцислав Стоев е Председател на Българската Асоциация по клинична комуникация и хипноза, Председател на Българската Асоциация по Постурология, член на International College of Dentists.

РЕЗЮМЕ В последните години се създадоха нови методи и технологии за ребалансиране на мускулната система на ТМС и свързаните мускулни вериги. Заедно ще погледнем от нов ъгъл на биофизичното и биомеханичното взаимодействие на нервно-мускулната система чрез стимули, базирани на фотонни емисии и нови технологии. След това ще разгледаме връзката между стоматогнатната система и стойката и защо е необходим мултидисциплинарен подход и на кои външни специалисти може да разчита зъболекарят, за да създаде цялостен екип за диагностика, терапия и поддръжка за лечение на „постуралния пациент“. Ще бъдат демонстрирани тестове, които могат да са полезни за оценка на дисбаланси на ТМС, функционалността на рецепторите и за наблюдение на промените. Ще бъде предложен протокол за прилагане на нанотехнология в денталния кабинет.