Dragan Stolica

Драган СтолицаДРАГАН СТОЛИKА

зъботехник и специалист в областта на CAD/CAM технологии

Завършва дентална технология в Любляна, Словения.

През 2007 г. работи като зъботехник в частна зъботехническа лаборатория и клиника по протезиране – Popdentd.o.o, Марибор, Словения.

През 2012 г. става ръководител на лаборатория с основен фокус – фиксирани протези върху импланти.

От 2014 г. работи като демонстратор за IvoclarVivadent за цифровата и CAD/CAM технологиите.

Драган Столика преминава през редица образователни курсове за зъбно протезиране както в Словения, така и в чужбина.

Участва в международни дентални магистърски курсове за безметална керамика, усъвършенствани обучения за CAD/CAM приложения и други.

Публикува множество статии в национални и международни медии.

Изнася лекции на тема безметална керамика и CAD/CAM.

РЕЗЮМЕ Денталната медицина и неснемаемото протезиране променят своите протоколи. Революцията в дигиталната индустрия присъства все повече в ежедневната дентална практика. Първите стъпки в дигиталния работен процес са известни от десетилетия. Пълният цифров протокол обаче не бе възможен преди да имаме цифрови скенери, които са достатъчно точни за орални рехабилитации. Освен от скенери, имаше нужда от нови 3D принтери с голяма прецизност, фрезовъчни апарати и материали. Преди няколко години не можехме да поставим дълги мостови конструкции без някои компромиси или ръчни техники за послойно нанасяне. Днес имаме научно доказателство, че цифровите скенери по отношение на точността са в обхвата на аналоговите отпечатъци. Новите материали имат изключителни естетически и механични свойства и можем да ги използваме за цялостни възстановявания на зъбни дъги без наслояване. С някои ограничения днес можем да преминем към пълен цифров работен процес. Повечето от зъболекарите имат познания за някои аналогови протоколи и същите трябва да са достъпни за цифровата дентална медицина. Протоколите са много важни за предвидимо лечение.