Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията: 28 юни 2014

ТЕМА: Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията

Теоретико-практически курс

ДАТА: 28.06.2014 г.

ЛЕКТОР: доц. Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Варна

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК: Повече информация и програма на курса

КОНТАКТИ: Записване за участие: W&H България
тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66; 0884/ 76 08 76
e-mail: julia.kuneva@wh.com или office.bg@wh.com