Естетика и функция

Книга Естетика и функция на Клаудио НаниниAesthetic and Function

Естетика и функция: Методологии за дентални клиники и зъботехнически лаборатории

Автор: Клаудио Нанини (Claudio Nannini)

Издадена: септември 2015
Издателство: Teamwork media Srl, Italy
Книга, твърди корици, 336 страници, 827 снимки
Език: Многоезична – Италиански, Английски, Немски, Испански, Руски

Раздели: Зъботехника, Естетика, Протетика

ЦЕНА: 350.00 BGL

Целта на Клаудио Нанини е да покаже, че естетиката и функцията са синергично свръзани и неотделими. Следователно естетиката е фундаментална част от подхода към пациента, жизненоважна отправна точка и най-важният момент при всяко протетично възстановяване.

Една от главите в книгата е посветена на факторите, които в оптималния си вариант трябва да бъдат практически съчетани в естетиката и да се вземат предвид при съставянето на подходящ план за лечение при всеки отделен пациент.

Книгата е своеобразен пътеводител с кодифицирани ключови технически стъпки за получаване на отлични резултати. Използването на подходящи инструменти като лицеви дъги за пренос и артикулатори (както и свързаните с тях аксесоари) е основополагаща част от постигането на тези цели, като в същото време е жизненонеобходимо да се прилага работен протокол, спомагащ това оборудване да се използва правилно. През годините винаги е имало голямо объркване по отношение на гнатологията. Тя е наука, взимаща предвид всички аспекти на анатомията, хистологията, физиологията и патологията на денталната система.

В книгата се включват съществуващите функционални взаимоотношения между всички дъвкателни повърхности, системата, подкрепяща зъбите, темпоромандибуларната артикулация и невромускулната система. На практика това означава всичко, което клиницистът прави, поправя и възстановява в устната кухина, и всичко, което зъботехниците изработват. Така че всеки, който не взима предвид тези аспекти или смята, че гнатологията е остаряла, не разбира значението на тази дума. Дори и днес се счита, че тази изключително важна област от денталната медицина е недостъпна, и че техниките и оборудването за нея са много трудни за приложение, което често отказва зъботехниците и клиницистите да се захващат с тази тема. Настоящата книга показва, че всичко това може и дори трябва да бъде взето предвид и да бъде използвано в ежедневната практика.

 

Introduction
The principles of occlusion
Face bows – Articulators – Accesoires
Recording the relationships between the arches. Methods for avoiding bite-raising
Esthetic analysis. Fundamental principles of prosthetic reconstructions
Diagnosis esthetic and functional wax-ups whit preview in the oral cavity
Temporary restorations: Immediate provisionals, on prepared teeth, on implants, orthotics
Techniques for transferring temporary restorations into the oral cavity
Clinical cases
Conclusion
Bibliography

ЗА ПОРЪЧКА: тел. 02 963 45 43; 0885 117 684