Естетика, функция и оклузия: 11-12 ноември 2017

ТЕМА: Естетика, функция и оклузия. От ендодонтията до тоталното протезиране

ДАТА: 11-12 ноемви 2017 /събота и неделя/

ЛЕКТОРИ: Клаудио Нанини, д-р Кирил Динов, доц. Мариана Димова, д-р Пьотр Вуйец, д-р Манол Ивчев, д-р Марко Таларико, Стефан Петров

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, бул. Драган Цанков 36, ИНТЕРПРЕД, зала София, партер

ЦЕНА:

 • 192 лв. до 10.11.2017
 • 210 лв. на място

Цени за абонати на изданията на Инфодент за 2017 г. 

 • 145 лв. за абонати на 1 издание
 • 130 лв. за абонати на 2 издания
 • 110 лв. за абонати на 3 издания

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • В офиса на Инфодент
 • Банков превод: ДСК. IBAN: BG06STSA93000021731862; BIC: STSABGSF за Инфодент-БГ ООД

Информация и записвания: тел. 02/963 45 43, 0885 117 684

ПРОГРАМА

11 ноември 2017 г. /събота/

 • 08.30 – 09.30 ч.    РЕГИСТРАЦИЯ
 • 09.30 – 12.00 ч.    БИОЛОГИЧЕН ПОДХОД В ЕНДОДОНТИЯТА. БИОСЪВМЕСТИМИ И БИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ И НОВИ ПОДХОДИ В КОНСЕРВАТИВНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАД-р Пьотр Вуйец
  – Характеристики на биокерамичните материали и сравнение с МТА;
  – Биологично лечение на пулпната тъкан. Пулпитът обратим или винаги е необратимо състояние? Нови стандарти и протоколи, съобразени с новите материали;
  – Протокол по затваряне на отворен апекс – стъпка по стъпка;
  – Улеснение и предвидими обтурации на кореновите канали с BioRoot RCS sealer. Може ли да се използва като биосъвместим филър? Ефективна алтернатива на продължителната обтурационна техника;
  – Перфорации на кореновите канали – нов подход към тази трудна клинична ситуация.
 • 12.00 – 13.00 ч.    обедна почивка
 • 13.00 – 14.00 ч.    СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКЛУЗИЯТА И ФУНКЦИЯТАДоц. д-р Мариана Йорданова Димова, д-р, Д.Н.
  Постигането на трите медико-биологични показателя – профилактика, функция и естетика е условие, което определя успеха от всяко протетично лечение. В ежедневната практика функционалната годност на естествените и изкуствените съзъбия обикновено се оценява субективно (от пациента) и обективно (от лекарите по дентална медицина). Лекцията поставя на критичен анализ възможностите на визуализирането на оклузо-артикулационните съотношения с артикулационна хартия и разкрива преимуществата от прилагането на дигиталния анализ на оклузията, артикулацията и дъвченето, и обективизирането на дъвкателната функция в клинични условия. Представяне на протокол за анализ на оклузо-артикулационните съотношения, онагледен с клинични случаи.
 • 14.00 – 15.30 ч.    КЛЮЧОВИЯТ ЕЛЕМЕНТД-р Манол Ивчев
  Ключовият елемент е концепция, създадена от д-р Ивчев, вследствие на множество обучения по цял свят. Тя обобщава в себе си интегриране на протоколи за холистична диагностика и лечение на пациенти в областта на функционалната дентална медицина и зъботехниката, на достъпен и разбираем език. В презентацията си лекторът ще разгледа случаи, чрез които детайлно да се вникне в системата, в която работим. Ще бъдат представени решени случаи от д-р Ивчев и протоколите, използвани за решаването им. Лекцията ще даде яснота за статиката и динамиката на системата, за използването на инструменти за диагностика и работа – видовете артикулатори. Най-ценно за колегите от тази лекция ще бъде получаването на информация за пълен контрол по време на диагностика и лечение, а също и валидиране на всеки етап.
 • 15.30 – 16.00 ч.    кафе пауза
 • 16.00 – 17.00 ч.    КЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – ПЪЛЕН ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ – Стефан Петров
 • 17.00 – 18.30 ч.    ОКЛУЗИЯ В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА – Д-р Марко Таларико

12 ноември 2017 г. /неделя/

 • 09.00 – 11.30 ч.    РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ФИКСИРАНИ ПРОТЕЗИ, ПРОТЕЗИ С ИМПЛАТИ, ТОТАЛНИ СНЕМАЕМИ ПРОТЕЗИ – ЕДНА ФИЛОСОФИЯ ПРИ РАБОТА – Клаудио Нанини
  Лекторът ще покаже, че при всички видове рехабилитация имаме нужда от няколко фундаментални етапа, които трябва да следваме, за да получим желаните резултати. Диагностичният моделаж (и съответстващия му мокъп в устата), временните конструкции, регистратите – всички те са определящи фактори в работата ни при изработването на окончателни конструкции по един предсказуем начин. Ще бъдат представени клинични случаи с фиксирани протези от литиев дисиликат и цирконий с CAD-CAM както и протокол, който позволява получаването на същия резултат и прецизност по отношение на морфологията, както при конвенционалните методи /напр. прес керамика/. Тези резултати при дизайна и предвидимостта ще бъдат демонстрирани и при случаи с импланти и тотатални протези.
 • 11.30 – 12.30 ч.    АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ ПРИ КОМПЛЕКСНИ ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – Д-р Кирил Динов
  Стремежът на всеки дентален  лекар е да осигури възстановявания с максимална предсказуемост, трайност и функционалност. За тази цел е нужно да се премине през редица етапи с различна степен на сложност. Допускането на грешка в по-ранен етап води до мултиплицирането и при развитието на случая, и до нежелан резултат. Това прави процеса на анализ и планиране ключови за успеха.
  Диагноза, анализ, планиране, изпълнение – по тази стълба ще опитам да се изкача с моята презентация!

В рамките на семинара на 10-11 ноември ще се проведе двудневен практически курс за зъболекари и зъботехници с д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини на тема „Функционално-естетична рехабилитация – елементи и детайли”. Местата за практическия курс са ограничени. ЦЕНА: 1750 € /без ДДС/ за екип от зъболекар и зъботехник. Програма. Повече информация: тел. 0898452685.