III Научен конгрес на СРК: 23-24 ноември 2013

ТЕМА: III Научен конгрес на СРК

Двудневен научен конгрес

ДАТА: 23 – 24.11.2013 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, кв. Хладилника, МОЛ Парадайз

ОРГАНИЗАТОР: БЗС – Столична Районна Колегия

ЛИНК: Столична Районна Колегия