Имплантатно протезиране. Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони. Отпечатъчни техники: 25.11.2017

ТЕМА: Имплантатно протезиране. Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони. Отпечатъчни техники.

ДАТА: 25 ноември 2017 г.

ЛЕКТОР: д-р Красимир Недевски

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. Дамян Груев №6, МБАЛ „Сердика“, бл. А, Консумфарм ООД

ОРГАНИЗАТОРИ: ВЕ и ХА България ЕООД и Консумфарм ООД

За информация и записване: ВЕ и ХА България, тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66; мобилен: 0884 76 08 76

ПРОГРАМА

9:00 – 9:15 Регистрация
9:15 – 9:30 Кратък обзор на W&H изделията за Орална хирургия.
9:30 – 14:00 Теоретична част
→ Основни принципи при имплантатно лечение. Кратка история на съвременната имплантология. Обработка на повърхността и остеоинтеграция. Анатомични особености. Инициален преглед. Клинично класифициране на пациента. Видове кост, видове дефекти – рискове. Класификация по Миш, по Легноум и Зарб, по Фаверо и Бранемарк, по Cawood & Howell, по Chiapasco.
→ Планиране, имплантиране и протезиране. Проучване на гипсови модели. Рентгенова диагностика. Протетично определяне на позицията на имлантатите. Хирургични водачи. Ортодонтски позиционери. Препариране на ламбо. Шевове и шевен материал.
→ Протезиране.
• Основни различия между биологичното пространство на имплантат и естествен зъб. Механично влияние върху костта. Костните клетки като механосензори.
• Имедиатно имплантиране, имедиатно натоварване, отложено имплантиране, отложено натоварване – разлики, принципи, евентуални неуспехи – сравнителен анализ.
• Сравнение на показателите между протези върху зъби и протези върху
имплантати.
• Периимплантити, загуба на кост, загуба на имплантат. Фрактура на имплантат. Фрактура на надстройка. Фрактура на корона.
• Дизайн на имплантата.
→ Отпечатъчни техники.
→ Временни конструкции върху импантати.
По време на теоретичната част са предвидени две почивки от по 30 минути.
14:00 – 15:00 Обяд
15:00 – 16:00 Представяне и анализ на авторски клинични случаи. Дискусия.
16:00 – 16:15 Кафе пауза.
16:15 – 17:30 Практическа част
Поставяне на два имплантата Biotec в изкуствена маскила. Измерване на остеоинтеграцията с W&H Osstell модул. Вземане на отпечатък от поставените имплантати с pick-up метод. Дискусия.

Още информация: www.wh.com