Имплантатно протезиране. Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони. Отпечатъчни техники. 17.03.2018

ТЕМА: Имплантатно протезиране. Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни корони. Отпечатъчни техники.

ЛЕКТОР: д-р Красимир Недевски

ДАТА: 17 март 2018

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. Дамян Груев №6, МБАЛ „Сердика“, бл. А, Консумфарм

КОНТАКТИ: „ВЕ и ХА България“ ЕООД, тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66, 0884 76 08 76, e-mail: office.bg@wh.com

 

ПРОГРАМА

09:00 – 09:15 Регистрация

09:15 – 09:30 Кратък обзор на W&H изделията за Орална хирургия

09:30 – 13:00 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
Основни принципи при имплантатно лечение.
Кратка история на съвременната имплантология. Обработка на повърхността и остеоинтеграция. Анатомични особености. Инициален преглед. Клинично класифициране на пациента. Видове кост, видове дефекти – рискове. Класификация по Миш, по Легноум и Зарб, по Фаверо и Бранемарк, по Cawood & Howell, по Chiapasco.

Планиране, имплантиране и протезиране.
Проучване на гипсови модели. Рентгенова диагностика. Протетично определяне на позицията на имлантатите. Хирургични водачи. Ортодонтски позиционери. Препариране на ламбо. Шевове и шевен материал.

Протезиране.

  • Основни различия между биологичното пространство на имплантат и естествен зъб. Механично влияние върху костта. Костните клетки като механосензори.
  • Имедиатно имплантиране, имедиатно натоварване, отложено имплантиране, отложено натоварване – разлики, принципи, евентуални неуспехи – сравнителен анализ.
  • Сравнение на показателите между протези върху зъби и протези върху имплантати.
  • Периимплантити, загуба на кост, загуба на имплантат. Фрактура на имплантат. Фрактура на надстройка. Фрактура на корона.
  • Дизайн на имплантата.

Отпечатъчни техники. Временни конструкции върху импланти. По време на теоретичната част е предвидена една почивка от 30 минути (11:00-11:30).

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Представяне и анализ на авторски клинични случаи. Дискусия.

15:00 – 15:30 Кафе-пауза

15:30 – 17:30 ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Поставяне на имплантати в изкуствена мандибула и имедиатно изработване на временни корони – пълен протокол (стъпка по стъпка).
Поставяне на два имплантата Biotec с бор шаблон. Измерване на остеоинтеграцията с W&H Osstell модул. Изработване на временни корони (мост с едно висящо тяло). Оформяне профила на изникване на короните. Вземане на отпечатък от поставените имплантати с pick-up метод за постоянните конструкции. Дискусия.

БРОШУРА: изтеглете Program course_17.03.2018