Инфодент 2/2017

списание Инфодент 2-2017Съдържание
ISSN-1311-9842
юни, 2017
Година XVIII, брой 2 (154)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
цена: 15 лв.

интердисциплинарен подход
Една добра синергия на технологии  – Carlo Monaco, Giovanni Zucchelli и Luigi De Stefano

оклузия
Метод за детерминиране на оклузията  – Johan Peters

ендодонтия
Разтваряне на МТА след успешна периапикална ендодонтска хирургия. Клиничен случай и 7-годишно проследяване – Georgia E. Nikoloudaki, Eleni Meliou, Nikolaos P. Kerezoudis

човешки ресурси
Критерии и предизвикателства при подбор на персонал в денталната практика  – Милен Великов

акценти
Участниците в десетото юбилейно издание на конкурса „Усмивка на годината” демонстрираха висок професионализъм