ИНФОДЕНТ 2023

списание Инфодент, бр. 1/23Съдържание на бр. 1/23

естетика

  • Надежден протокол за циментиране на керамични фасети. Адхезивно циментиране с помощта на композитен цимент Variolink Esthetic – Dr. Roberto Carlos Tello Torres, DDS
  • Възстановяване на горни фронтални зъби  – Dr. Markus Lenhard

протетика

  • Водена концепция в естетичната зона. Преглед на хирургичните и протетичните съображения – Dr Stefen Koubi, Gerald Ubassy

дигитален анализ

  • Иновативно дигитално диагностично досие – инструмент при лечение на пациенти с вродена цепнатина на устната и/или небцето – д-р Вяра Великова, д-р Георги Илиев, д-р Светослав Славков и проф. д-р Димитър Филчев

холистичен подход

  • Връзката между стоматогнатната система и стойката на тялото – Dr. Antonino Cuccia, Dr. Carola Caradonna