ИНФОДЕНТ 2024

Инфодент, бр.1/24, априлСЪДЪРЖАНИЕ  1/24

биоортодонтия
Еластодонтия: биоортодонтия с постурална функция – Prof. Dr. Lorenzo Vanini, Dr. Filippo Cardarelli, Prof. Dr. Camillo D’Arcangelo

естетика
Естетично възстановяване на режещи ръбове
след две спонтанни фрактури – Dr. Knut Hufschmidt, Wels, Austria

протетика
Изработване на протези за долна челюст с ефективен вакуум, въз основа на биофункционалната протетична система – Dr. Jiro Abe, Kyoko Kokubo