Инфодент бр. 3/2014

сп. Инфодент 3/2014, естетикатема: ЕСТЕТИКА

ISSN-1311-9842
юни, 2014
година XV, брой 3 (138)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинико-морфологични особености на пародонта в естетичната зона – д-р Ирена Георгиева, доц. Стефан Пеев, доц. Божидар Йорданов, д-р Христина Арнаутска

Възстановяване на оклузалната равнина с нова индиректна техника – Dr Antonello Demartis

Изработване на естетични композитни фасети с нанохибриден композит – Nano Wise, Dr Jonas Junevicius, PhD, DDS

Единични имплантатни реставрации – естетически и функционални изисквания – доц. Б. Йорданов

Имедиатно имплантатно протезиране в естетическата зона – доц. Б. Йорданов, д-р Г. Гаврилов

Предизвикателства в естетичната зона: значително антериорно зъбно изтриване –
интердисциплинарен лебечен подход – Dr Elliot Mechanic, DDS, BSc