Инфодент 4/2018

инфодент 4-2018

СЪДЪРЖАНИЕ

2018, брой 4 (160)
Година XIX,
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

протетика

Адхезивни протетични конструкции. Петгодишен опит с нон преп и мини преп техникиDr Andrea Savi и Oliviero Turillazi представят клинични случаи

Нова концепция за дизайн на дисталните зъби при зъбни протези  – Roy Dixon

ендодонтия

Директна апликация на Biodentine под индиректно керамично възстановяванеC. Boutsiouki, Prof K. Tolidis, Prof P. Gerasimou

наредба

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.