Инфодент бр. 5/2014

Инфодент, бр.5/2014ISSN-1311-9842
октомври, 2014
година XV, брой 5 (140)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

PR
Повече от инструмент. Денталните инструменти са отличителният белег на модерните дентални практики.

събития
Световният дентален конгрес на FDI е събитие с глобална аудитория.

протетика
Точно регистриране на оклузията с цел подобряване на протетичните резултатиDr Jeff Scott, DMD

Изследавaне на артикулацията при пациенти с бруксизъм и бруксомания с помощта на Т-Scan  – доц. д-р Мариана Димова, доктор

Естетична и функционална рехабилитация чрез частично препариране на зъбите и изработване на конструкции от литиев дисиликат по сандвич техниката – Dr Andrea Savi, Oliviero Turillazzi

eстетика
Допълнителна терапия за подобряване на естетиката – Dr Basil Mizrahi

Клиничен случай: Възстановявания във фронталния участък  – Prof. Angelo Putignano MD, DDS