Коректен, систематизиран до универсалност протокол за изработване на фасети

Атилио Сомела, зъботехник, лектор, фасети

dr. Attilio Sommella, mdt

РЕЗЮМЕ

В презентацията с помощта на клиничен случай  ще бъде представена цялата процедура по изработването на фасети – клиника и лаборатория, подкрепена с коректен протокол, систематизиран до универсалност и приложен в протетични реконструкции, с минимум два зъбни елемента.

Очакваме Ви на 12 ноември 2016 г. от 10.00 на лекцията на д-р Атилио Сомела – Коректен, систематизиран до универсалност протокол за изработване на фасети, представен стъпка по стъпка и приложен в протетични реконструкции с минимум два зъбни елемента – клиника и лаборатория.

към програмата на Колоквиума 2016