Протетични решения върху импланти: 12-13.02.2016

ТЕМА: ПРОТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

Двудневен теоретико-практически семинар

ДАТА: 12-13 февруари 2016

ЛЕКТОРИ: д-р Николай Николов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, хотел Фиеста

ОРГАНИЗАТОР: Медина Био ООД, тел. 0899 145 801 или  e-mail: medina2007@mail.bg

ТАКСА УЧАСТИЕ

 • Само теоретична част на 12 февруари: 490 лв.
 • Само практическа част на 13 февруари: 390 лв.
 • Участие и двата дни: 780 лв.

Важно!

 • 100 лв. отстъпка при участие в двата дни  – 780 лв. вместо 880 лв.
 • Специална цена за зъботехници за участие в теоретичната част: 230 лв.
 • Местата за участие в практическата част са ограничени до 15 бр. и ще бъдат запълнени по реда на записване и плащане от кандидатите.
 • ПОДАРЪК за участниците в теоретичната част: Всички дентални лекари, ще получат подарък 1 бр. имплант по избор + прав абатмънт Alpha Bio Tec, а зъботехниците – универсален ключ за работа с протетика Alpha Bio Tec (кат. номер 4055).

  ПРОГРАМА НА КУРСА ЗА 12.02.2016 г. – ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
  9:30-11:00 Блок 1
  Протетични концепции в имплантологията. Анализ и планиране на протетичното възстановяване. Принципи на натоварване, избор на система за отпечатък.
  11:00-11:30 Кафе пауза
  11:30-12:30 Блок 2
  Избор на материал за изработка на временни конструкции. Избор на метод за отпечатък
  12:30-13:30 Обяд
  13:30-15.00 Блок 3
  Отпечатъчни материали и методи в имплантологията.
  Избор на помощни средства. Контрол на процеса, техники. Избор на надстройки, принципи. Финализиране и циментиране, винтови конструкции, разлики.
  15.30-16.00 Кафе пауза
  16.00-17.30 Блок 4
  Оклузия върху имплантати. Принципи, възможности.
  Анализ и използване на артикулатори и лицеви дъги.
  Гнатологични теории и клинични решения. Съвременни принципи на оклузия върху имплантати и натоварване.
  Дискусия.

  ПРОГРАМА НА КУРСА ЗА 13.02.2016 г. – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

  9.00-9.30 Регистрация
  9.30-12.00  Блок 1
  Планиране на протетично лечение, варианти при различни дефекти и състояние на костта. Имплантати и естествени зъби, кога и как.  Избор на надстройки.  Мастер кит за избор на надстройки. Запознаване с основните протетични компоненти на системата. Планиране и работа при хибридни протези. Работа с естетични компоненти. Отпечатъци в имплантологията, видове отпечатъци, техники и материали.  Временни корони върху имплантати, видове, изработване на временни корони.
  12.00-13.00 Обяд
  13.00-16.00 Блок 2
  Циментиране на имплантати, работа с цименти, винтово задържане, работа с тресчотка, принципи. Оклузия върху имплантати, работа с лицева дъга, анализ на модели, ажустиране. Изработаване на шини и работа с тях. Грешки и усложнения при протетично лечение, справяне с всички възможно усложнения, ясни и достъпни решения.
  Дискусия и коментари на случаи и проблеми.
  Работата ще се извършва върху фантомни модели.

  ПЛАЩАНЕ
  До 3 работни дни след заявка за участие, в брой или по банков път по сметка: ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG 35 IORT 8095 1000 5696 00. Получател: Медина Био ООД

  Важно! Таксата за участие в курса трябва да се преведе в лева от името на фирмата, на която ще бъде издадена фактура.