Адаптивната технология, имитираща съвършенството на природата в помощ на директните и индиректни възстановявания при дъвкателни зъби: 31.03.2018

ТЕМА: Адаптивната технология, имитираща съвършенството на природата в помощ на директните и индиректни възстановявания при дъвкателни зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ВОДЕЩ: Проф. Д-р Радосвета Василева

ДАТА: 31 март 2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на „Витоша Парк Хотел“ малка зала, 12.00 – 16.00 часа.

КОНТАКТИ: тел. 0888 925569; e-mail: etienet @ abv.bg

Такса участие: 250 лв.

Краен срок за записване: 27.03.2018 г.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка; IBAN: BG 59 BPBI 79401057697501; BIC: BPBIBGSF. за Радосвета Василева

ПРОГРАМА

Практическата част включва:

 • Работа върху предварително препарирани кавитети – 3 модификации за КМ – клиничен анализ и планиране с различни матрични системи и избор за конкретна група дъвкателни зъби
 • Изработване и адхезивно фиксиране на инлей от КМ
 • Нови генерации моделиращи инструменти и видове техники на нанасяне
 • Гнатологично оформяне на дъвкателната повърхност
 • Работа с композитни цветове (бои) при обтурации на дъвкателни зъби
 • Постендодонтски възстановявания върху изкуствени корени с КМ
 • Възстановяване с фиброщифтове по два метода
 • Употреба на директен метод с влакна.

В теоретичната част ще се разгледат:

 • Нови виждания за кавитетната препарация при КМ (директни и индиректни обтурации) и съвременно разбиране на адхезията
 • Нови разработки в технологията на КМ за дъвкателни зъби
 • Алгоритъм за финиране и полиране на обтурации
 • Представяне на авторски клинични случаи и прогнозни аспекти за дълготрайността при дистални обтурации и възстановявания след лечение на коренови канали
 • Същност и нови виждания при възстановявания на ендодонтски лекувани зъби.

Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета със симулирани коренови канали и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали.

Група до 10-12 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души. Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от композиционен материал.