Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – модул 3: 13.11.2021 г.

ТЕМА: Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – МОДУЛ 3.
ЛЕКТОР:
д-р Кирил Динов
ДАТA: 13/11/2021 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ХИБРИДНО СЪБИТИЕ! Възможност за присъствие в зала в София или онлайн.
Залата ще бъде обявена допълнително, след уточняване на броя на участниците, които желаят да се включат присъствено в зала. Това се налага, за да спазим противоепидемичните мерки и да опазим вашето здраве.

ОРГАНИЗАТОР: Di Nova Clinics и Инфодент

Резюме: Планиране и изпълнение на цялостна рехабилитация в условията на оклузално компрометирани пациенти без съмнение е най-голямото интелектуално и техническо предизвикателство пред денталния лекар. Проблемите, чието решение изисква внимателно обследване на съществуващата анатомия, състояние на ставата, на междузъбните отношения, мускулен тонус, нужда от промяна на вертикалния размер и адекватно прогнозиране на отговора на пациента, са тези, които често поставят лекуващия лекар пред дилема. Стрес-факторите, довели да проблем в системата трябва да бъдат ясно дефинирани и решени. Правилната диагноза е ключовия момент в началото на лечението, за да се вземе решение за определен тип намеса.

В първите два модула се разискваха някои от тези проблеми и възможните решения. Третия модул е посветен на обобщение и практическо приложение на принципите, даващи стабилни и дълготрайни решения. Многобройните клинични случаи, които ще бъдат представени ще допринесат за по-добро разбиране на материята.

„Щастието и свободата започват с ясното разбиране на един основен принцип: Някои неща са под наш контрол! А някои други неща не са!“

ПРОГРАМА

09.30 -11.00 ч. Патология, етиология и статус, определящи подхода.
11.30 -13.00 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли.
14.00 -15.30 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли.
16.00 -17.00 ч. Въпроси, коментари, дискусия.

ЦЕНА: Обявените цени са с включен ДДС.

  • 280 лв.
  • 150 лв. – за студенти /заверена студентска книжка/

РЕГИСТРАЦИЯ ОН-ЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Инфодент-БГ ООД, тел. 02/963 45 43; 0885 117 684, 0885 807 675; e-mail: congress @infodent.bg

Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube