Медикус, Денто, Галения: 22-25 октомври 2014

ТЕМА: МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ популяризира най-новите технологии и продукти; подпомага обмена на информация и реализацията на връзките между специалистите в медицината, стоматологията, фармацията и балнеологията.

ДАТА: 22-25/10/2014 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, Международен Панаир

ОРГАНИЗАТОР: Международен Панаир Пловдив