Завърши първият университетски курс по Дентална имплантология

implantologyДесет лекари по дентална медицина от цялата страна получиха своите сертификати, след като преминаха през първия по рода си курс по Дентална имплантология, който се проведе в пет модула в рамките на изминалата година. Курсът стартира през м. януари 2014 година като част от официалната програма за следдипломно обучение на МУ-Варна.

В курса имаха възможност да придобият задълбочени теоретически знания и практически умения в областта на дисциплината дентална имплантология, като за клиничните демонстрации бе ползвана високотехнологичната база на Университетския медико-дентален център към МУ-Варна, който отвори врати през м. ноември.

Курсът се проведе под ръководст​вото на доц. Ст. Пеев, ръководител на Катедрата по пародонтология и дентална имплантология, като в него взеха участие и акад. проф. Н. Попов, доц. Т. Георгиев, доц. М. Абаджиев, д-р Г. Папанчев. Преминалите през курса лекари ще имат право да извършват определен обем от дейности в областта на денталната имплантология.

​Първият университетски курс по дентална имплантология завърши, но фактът, че вече има сформирани две нови групи​ от участници, говори за големия интерес към възможността за продължаващо обучение, която предлага МУ-Варна на дипломираните лекари по дентална медицина.

Към момента тече записването за запълване на третата група с курсисти, като обучението на новите групи ще стартира през м. февруари 2015 г.

За записване и повече информация: Елена Десова –  0884 410 710