Nasser Shademan mdt

Nasser Shademan, Micro tooth artist, professional painter and sculptor.Nasser Shademan – световен лидер по микротекстура  в естетичната дентална медицина

Насер Шейдман ще представи своята концепция за естетика на Colloquium Dental, Италия 2015 г.

Насер Шейдман е професионален художник, скулптор и специалист по художествено възстановяване на зъбите. Той е основател на Музея по орална естетика, чиято концепция се основава на микроанатомията в денталната медицина. Насер Шейдман е първият зъботехник в света, който може да пресъздаде в най-малки детайли творби на ренесансови скулптури върху ограничения обем на едно естетично възстановяване от керамика. Той е разработил концепцията за нехирургично възстановяване на загубени гингивални тъкани (Monalisa removable gum). Негова е и идеята за 20 минутния дизайн на усмивката. Това е бърз и практичен метод за подобряване на комуникацията между пациента, зъболекаря и зъботехника.

Ето какво споделя Насер Шейдман…..

естествената анатомия и форма на възстановяването се простира далеч над изработването на една обикновена коронаЕстетиката е дял от философията,  който е посветен на красотата. Основната цел на естетичната дентална медицина е изработването на възстановявания, които да подобрят общия изглед на усмивката на пациента. Индустрията се опитва да разработи системи и технологии, които да подпомогнат клинициста в по-бързото достигане на желаната цел. В голяма част от случаите, постигането на естетични резултати, които да наподобяват в пълен обем естествените зъби зависи от зъботехника. Определящо в случая са не само неговите мануални умения, но и техническите му познания и уникалното му чувство за хармония на формите, както в общ смисъл, така и в частност по отношение на зъбната анатомия.

Визията на един истински творец за естествената анатомия и форма на възстановяването се простира далеч над изработването на една обикновена корона.
Ролята на изкуството и индивидуалния подход при изработване на естетични конструкции трябва да превъзхожда дигиталните технологии и изработването на конструкции, които само слабо да наподобяват естествените зъби.

Днес пресъздаването на естествените зъби е много по-лесно, благодарение на усъвършенстването на зъботехническите материали и технологииИнтересен е фактът, че добрите зъботехници винаги се стремят да модифицират това, което виждат с цел пресъздаването на една наистина хармонична усмивка. Те създават дизайн на анатомията и текстурата, който да отговаря индивидуално на съответния пациент.

По принцип започвам моите курсове по керамика с рисуване и скулптура, специално пригодени за нуждите на зъботехниците и лекарите по дентална медицина, които участват в тях. Вярвам, че изучаването на изкуството на възстановителната дентална медицина не е просто опция, а най-надеждният инструмент за справяне с предизвикателствата в естетичната дентална медицина.

Един истински специалист не изработва просто конвенционални корони и мостове. Той е високо ерудиран професионалист с художествени ценности и мощно въображение, което му позволява да визуализира естествената и реалистична версия на зъбите и да ги пресъздаде и в най-малки детайли.

Трябва да бъде направена разлика между микро-естетичната дентална медицина и комерсиалната естетична дентална медицина. При първата зъбите се възстановяват в най-малките им подробности, така както ги е създала природата. Комерсиалната естетична дентална медицина се стреми към подобряване на цвета, формата и подреждането на зъбите, така че усмивката да изглежда по-добре. Такива зъби понякога могат да изглеждат “фалшиво”. Трябва да разберем, че въображението е един от най-ценните ни инструменти, когато пресъздаваме дизайна на усмивката и анатомията на зъбите. Артистичността във възстановителната дентална медицина отрича тенденцията за бързи, комерсиални и лишени от страст възстановявания. Тя подчертава значението на задълбоченото познаване на научните факти, денталните технологии и художественото чувство за пресъздаването на естествено изглеждащи форми, цветове и текстура.

Художествената компонента при изработването на високо естетични възстановявания трябва да бъде взета предвидДнес пресъздаването на естествените зъби е много по-лесно, благодарение на усъвършенстването на зъботехническите материали и технологии. Използването на едни и същи материали и техники, обаче не означава, че всички постигат едни и същи резултати. Успехът на зъботехника по отношение на изработване на естетични конструкции зависи от фактори, като познание на материалите, технични умения и персонален опит.

Художествената компонента при изработването на високо естетични възстановявания трябва да бъде взета предвид. Тя има отношение към мотивирането на човека за използване на уменията му с още по-голяма страст.

Естетичната дентална медицина позволява пациентите да се сдобият с тяхната мечтана усмивка. Това може да стане единствено, ако зъботехниците и зъболекарите вярват във високата стойност на художественото възстановяване на зъбите.

към програмата на Colloquium Dental, Italy 2015