Nature’s morpholody… на български език

Атлас на видовете зъбни форми, Катаока и НишимураСлед едногодишна съвместна работа на преводачи, редактори и дизайнери излезе от печат българското издание на класиката в денталната литература NATURE’S MORPHOLOGY, на японските майстори Шигео Катаока /Shigeo Kataoka и Йошими Нишимура /Yoshimi Nishimura.

„Морфологията на естествения зъб е нашият идеален пример и наблюдаването й отблизо ще ни разкрие функционалните особености на зъба, връзките му с пародонталните тъкани и влиянието му върху хармонията с лицето на пациента. Тази книга дава инструкции за постигане на хармония в зъбните възстановявания, използвайки за модел естественото съзъбие.“ – Шигео Катаока

„Независимо от постиженията в денталната медицина от гледна точка на биология или биоматериали, концепцията за възпроизвеждане на естествената зъбна морфология в денталните възстановявания остава непроменена и неподвластна на времето. Освен това създаването на хармония с пародонталните тъкани и с правилната оклузия, движенията на челюстта, както и осигуряването на дълготрайност са други жизненоважни фактори, на които трябва да се обръща внимание при изработването на дентални възстановявания.

–––––––––––

Първоначалната ни идея бе да създадем атлас, който да съдържа само илюстрации. В хода на работата обаче установихме, че е невъзможно да изразим всичките си мисли без текст. Текстът в тази книга, както и в останалите книги по дентална анатомия, е изпълнен с технически термини, тъй като трябва да се обяснят триизмерни обекти. Смятам, че читателят не бива да се опитва да усвои текста и да придобие пълна представа от илюстрациите още с първия прочит. Препоръчвам да започнете първо с разглеждане на фигурите и след това да прочетете текста.“ Йошими Нишимура

ПОДРОБНОСТИ И ПОРЪЧКА В ДЕНТАЛБУКС.БГ