Оклузия, естетика и планиране. Елементи от пъзела

д-р Кирил ДиновРЕЗЮМЕ

Задълбоченото разбиране на оклузията е  изключително  важно за постигане на естетични и дълготрайни възстановявания.

Зъболекарят трябва да може разпознава както оклузалната нестабилност, така и начините за постигане на дъвкателна стабилност. Така ще може да си отговори на въпросите – защо зъбите се претоварват, защо се фрактурират и разрушават, или променят местоположението си.

Основната цел на всеки план на лечение е да се постигне резултат, който няма да доведе до срив в дъвкателната система, а ще осигури дългосрочна стабилност на възстановяванията.  Естетиката и функкцията са взаимно свързани и трябва винаги да се разглеждат заедно при изготвянето на лечебния план. Съчетаването на функция и естетика ни води до резултати, които са ясно предвидими и дългосрочни.

Очакваме Ви на 13 ноември 2016 г. от 9.00 на лекцията на д-р Кирил Динов – Оклузия, естетика и планиране. Елементи от пъзела!

към програмата на Колоквиума 2016