Комплексна естетична рехабилитация: 12-13 ноември 2016

брошураТЕМА: КОМПЛЕКСНА ЕСТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Колоквиум за зъболекари и зъботехници

ДАТА: 12-13.11.2016 г. /събота и неделя/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. „Бизнес парк София“ 3, кино Арена Младост

ТАКСА УЧАСТИЕ: 180 лв. ; за студенти: 70 лв.

БАНКОВА СМЕТКА:  Инфодент, IBAN: BG 62 PRCB 9230 1034 418918; BIC: PRCBBGSF – Прокредит Банк

РЕГИСТРАЦИЯ: регистрирайте се он-лайн

Постигането на орална хармония при комплексна естетична рехабилитация винаги е представлявало предизвикателство както за лекарите по дентална медицина, така и за зъботехниците. Лекторите на Колоквиума ще представят своите пълни протоколи, с помощта на които се постигат отлични резултати.

Събитието ще ви е полезно при създаването на лечебен план, постигането на правилна оклузия и функция и добра естетика при комплексна естетична рехабилитация!

От голямо значение при тези комплексни възстановявания е екипната работа. Поради това Колоквиумът е предназначен както за зъболекари, така и за зъботехници.

ПРОГРАМА /може да изтеглите PDF-файл/

12 ноември 2016 г. /събота/

 9.00 – 10.00 ч. регистрация
10.00 – 12.00 ч. Коректен, систематизиран до универсалност протокол за изработване на фасети, представен стъпка по стъпка и приложен в протетични реконструкции с минимум два зъбни елемента – клиника и лабораторияд-р Атилио Сомела, зъботехник, Италия  
12.00  – 13.00 ч. обедна почивка
13.00  – 14.00 ч. Стъпка по стъпка към постигането на отлична естетикаМикеле Орефиче, зъботехник, Италия 
14.00  – 15.30 ч.  Интердисциплинарен подход за постигане на орална хармония и функция при сложни случаи – клиника и лаборатория д-р Марко Таларико, Италия  

15.30  – 16.30 ч. Снемаеми имплантатно поддържани протези: съвременен терапевтичен подход за цялостна естетична рехабилитацияд-р Лука Ортензи и Карло Боромео, зъботехник, Италия  

16.30  – 17.00 ч. кафе пауза
17.00  – 18.30 ч. Снемаеми имплантатно поддържани протези: съвременен терапевтичен подход за цялостна естетична рехабилитация – продължение д-р Лука Ортензи и Карло Боромео

13 ноемри 2016 г. /неделя/

 9.00 – 10.00 ч. Оклузия, естетика и планиране. Елементи от пъзелад-р Кирил Динов, България
10.00 – 11.30 ч. Компютърно-асистирана имплантатна хирургия: Навигация в реално време д-р Ян ДеХес, Белгия
11.30 – 12.00 ч. кафе пауза
12.00 – 13.00 ч. Гъвкавост, функция и естетикаАбрахам Кортина, САЩ

 

АВТОБИОГРАФИИ НА ЛЕКТОРИТЕ
Атилио Сомела, зъботехник, лектор, фасети

Attilio Sommella

зъботехник Карло Боромео

Carlo Borromeo

Dott-Luca-Ortensi130x150

Luca Ortensi

Michele_orefice130x150

Michele Orefice

Jan D'haese

Jan D’haese

д-р Кирил Динов

Кирил Динов

д-р Марко Таларико

Marco Tallarico

abraham-cortina-tcs dental

Abraham Cortina

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент ООД, тел. 02/963 45 43, 0885 117 684