ОРТОДОНТСКИ КУРС: 23 ноември 2013

ТЕМА: Търсенето на най-добрата естетика

ДАТА: 23 ноември 2013

ЛЕКТОР:  Проф. Emil Segatto – Forestadent

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Hotel EXPO
бул. Цариградско шосе 149, зала Еспланда I

ОРГАНИЗАТОР: Дентаком ООД, 02/951 66 14, GSM: 0886 60 71 45 – Светлана

ПРОГРАМА

  9.30 – 11.10 лекция
11.10 – 11.30 – кафе пауза
11.30 – 13.15 – лекция
13.15 – 14.00 – обяд
14.00 -15.40 – лекция
15.40 – 16.00 – кафе пауза
16.00 – 17.30 – лекция
Раздаване на сертификати

ЦЕНА – 250 лв.

1. Лицева естетика:

 • Ролята на красотата;
 • Стандарти;
 • Методи на лицев анализ;
 • Биоортодонтия.

2. Ортодонтски средства за постигане на естетика:

 • Самолигиращи системи;
 • Хибридни дъги;
 • Скелетни опори.

3. Естетични ортодонтски средства за комфортно лечение:

 • Естетични вестибуларни брекети;
 • Лингвални системи.

4. Ортогнатна хирургия:

 • 2D планиране;
 • 3D планиране;
 • Междучелюстни съотношения.

5. Естетични решения в детската ортодонтия:

 • Клинични ситуации;
 • Представяне на случаи за зъбно и зъбнолицево лечение.

6. Естетични решения при възрастни:

 • Клинични ситуации;
 • Представяне на случаи за зъбно и зъбнолицево лечение (хирургично).

7. Ретенционният протокол:

 • Правила за време на поставяне на ретенция и нейната продължителност;
 • Подвижни апарати за ретенция.