Резюме: Мукогингивална естетична хирургия, д-р Георг Гасман

Лекцията започва с въведение в биологичните и техническите принципи на минимално инвазивен пластичен реконструктивен мекотъканен мениджмънт около естествени зъби и имплантати. Презентацията ще се фокусира върху индикациите и ограниченията в употребата на колагновите матрици (Geistlich Mucograft® и Mucoseal®) като тъканни…

Практически Курс с Йохан Петерс: 16 ноември 2014

Jochen Peters

ТЕМА 1: Индивидуално керамично възстановявания на фронтални зъби върху цирконий по метода Йохан Петерс. ТЕМА 2: Стандартно нанасяне на порцелан върху молар. Ефективно и икономично възстановяване върху цирконий, с цел да се избегнат големи свивания и спуквания нна керамиката. ЛЕКТОР:…

Биологично ориентирани методи за обтуриране на кореновите канали …: 15 ноември 2014

Prof. Dr. Vasileva

ТЕМА: Биологично ориентирани методи  за обтуриране на кореновите канали и модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЛЕКТОР: Проф. д-р Радосвета Василева ДАТА: 15.11.2014 г. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на хотел „Родина“, зала “Места”, 12.00…