Постурология. Остеопатия: 9.12.2017

ТЕМА: ПОСТУРОЛОГИЯ. ОСТЕОПАТИЯ

Семинар за лекари и лекари по дентална медицина

ДАТА: 9 декември 2017 /събота/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, парк-хотел Москва

ЛЕКТОР: DR. PAOLO ZAVARELLA; доц. д-р Мариана Димова

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент-БГ ООД, тел. 02/963 45 43, 0885 117 684

ЦЕНА:

  • 95 лв. с ДДС при предварително плащане
  • 120 лв. с ДДС на място

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

  • В офиса на Инфодент
  • Банков превод

ВИДЕА

Програма

9.00 – 9.30 ч. Регистрация
9.30 – 11.00 ч. Д-р Паоло Заварела. Въведение в „Интегрираната клинична постурология“. Постурален невромиофасциален модел.
Презентационна програма: Част 1
– Историческо въведение в интегрираната клинична постурология
– Позата на тялото като комплексна наука (очи, уста, вътрешни органи,
съзнание, череп, крайници …).
– Редукционен метод спрямо холистичния метод.
– Класически биомеханичен модел на позата.
– Нов постурален невромиофасциален модел.
– Интегрирано училище по постурология – EDUCAM S.P.I.
– Нелинеарен интегриран протокол на постурален анализ A.P.I.™
– Невронауката и нелинеарният невропостурален, ремодулационен
протокол R.N.P.™
– Tестове „Eagle tеst“ и „Mickey мouse tests“.
– Снемане на анамнеза и статус.
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00 ч. Презентационна програма: Част 2
– Големите въпроси в нелинеарния интегриран протокол на постурален
анализ A.P.I.™: хармония; първични фактори/парафункции; дисфункционални дразнители.
– Рационален подход и практика с A.P.I. тестове.
– ATP тестване на хармонията на постуралния тон (невромиофасциално).
– Вертикален Barrè тест в постероантериорна проекция.
– Тест с показалеца.

13.00 – 14.30 ч. Доц. д-р Мариана Йорданова Димова, Д-р, Д.Н.
Взаимовръзки – краниомандибуларни дисфункции – гръбначен стълб. Техники на изследване.
Последното десетилетие разбирането за краниомандибуларните дисфункции излезе от рамките на денталната медицина. Съвременните научни изследвания разглеждат етиологията и патогенезата на кранио-цервикалните конвергенции, а методите за изследване на пациентите с функционална патология се допълват в цялостен алгоритъм, позволяващ клиничен скрининг на структурите на дъвкателния апарат и анализ на находките.
Разбирането на общомедицинския характер на проблематиката се подкрепя от прилагането на техники за изследване на таза, на сакроилиачните стави, както и от клиничната интерпретация на разлика в дължината на краката и др. методи, които позволяват анализ на въздействията на краниомандибуларните дисфункции върху целия организъм.

14.30 – 15.00 ч. Дискусия.

Прочетете статията на д-р Заварела, публикувана в бр. 3/2017 на Инфодент – Нов систематичен подход при оклузо-постуралните асиметрии