Многообразие в естетиката при възстановяване на 4-ти клас кавитети. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби: 24.11.2018

ТЕМА: Многообразие в естетиката при възстановяване на 4-ти клас кавитети. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ЛЕКТОР: Проф. Д-р Радосвета Василева

ДАТА: 24.11.2018 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на „Витоша Парк Хотел“, малка зала, 12.00 – 16.00 часа.

КОНТАКТИ: тел. 0888 925569; 0888 618189; e-mail: etienet@abv.bg

Такса участие: 250 лв.

Такса за студенти: 150 лв.

Краен срок за записване: 19.11.2018 г.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка: IBAN: BG59BPBI79401057697501; BIC: BPBIBGSF. за Радосвета Василева

ПРОГРАМА

Практическа част: В практическата част участниците в курса ще възстановят 4-ти клас кавитети с различна големина и ще направят възстановявания с фиброщифтове и специални модулни материали. Работи се с техника на силиконовия ключ и техниката на свободен моделаж. Специално внимание е обърнато на определянето на цвета с помощта на различните характеристики на цвета; послойни техники – с 2 нюанса и полихроматични; на фиксирането на естетични щифтове в кореновите канали със самоадхезивни цименти и създаването на т.нар. моноблок. Участниците в курса имат осигурени и работят върху уголемени зъби с 4-ти клас дефекти и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали за щифтовото възстановяване. По желание участниците могат да си осигурят сами екстрахирани зъби, които да обтурират на курса.

Теоретична част: В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:

  • Взаимосвързаности при определяне на цвета с помощта на 5-те му величини
  • Идентифициране на различни цветове на емайла и дентина
  • Монохроматична, полихроматична техника, концепция на естественото наслояване, хистологична послойна техника, инкрементален монослой, стратификация по Ванини
  • Проблеми и техники на възстановяването на зъби след ендодонтско лечение

Група до 10-15 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души. Участниците ще получат сертификат за участието и мостри от полирни материали.