Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт: 13.04.2019

ТЕМА: Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ДАТА: 13.04.2019 г.

ЛЕКТОР: Доц. д-р Иван Ченчев, дм и д-р Василена Иванова

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, бул. Христо Ботев №3
Факултет по дентална медицина. Демонстрация: Операционна на Катедра по орална хирургия.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ: Д-р Женя Маслинкова: тел: 032/ 60 20 34, e-mail: fdm_kongres_2019@abv.bg; Ани Енева: тел: 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, e-mail: ssbplovdiv@abv.bg

Целта на настоящия теоретико-практически курс е да споделим нашия клиничен опит и да запознаем лекарите по дентална медицина с
възможностите за използване на PRF в оралната имплантология и в частност за презервация на постекстракционни алвеоли и при процедури за повдигане пода на максиларния синус.
Настоящият курс ще предостави максимален обем от необходимите теоретични познания за биологичната същност, качествата и възможните клинични приложения на богатия на тромбоцити фибрин. Участниците ще могат да придобият практични умения за приготвяне на различни видове PRF и техниката за тяхното използване. Вниманието на участниците ще бъде насочено към споделяне на нашия клиничен опит при презервация на алвеолите с PRF и техниката за повдигане на синуса, използвайки PRF като
самостоятелен графтен материал. На курса ще се дискутират основните принципи за поставяне на дентални импланти след презервация на алвеолата. Клинично ще се демонстрира поставянето на дентални импланти на пациент, претърпял предварително презервация на алвеолата с PRF.
Практичната част на курса включва още демострация на поставяне на дентални импланти на пациент и извършване на синус лифт, използвайки PRF като самостоятелен графтен материал или в комбинация с алографт.

Вижте ПРОГРАМАТА