Quintessence, 1/2016

сп. Квинтесенц, бр. 1/2016

СЪДЪРЖАНИЕ

протетика – клиника и лаборатория

Протетично решение на ортодонтски проблем. Възстановяване на естетиката на наличните зъбиLeonardo Bacherini, DMD; Myra Brennan, DMD

естетика – клиника и лаборатория

Възстановяване във фронталната област с резервоарна техника. Клиничен случайHilal Kuday, МDT; Michel Magne, MDT

имплантология

“Socket-Shield” – техника. Иновации при имедиатно имплантиране в естетичната зонаDaniel Bаümer, DMD; Otto Zuhr, DMD; Markus Hürzeler, Prof. DMD

консервативно зъболечение

По-бърз начин за възстановяване ли са Bulk Fill-композитите?Markus Lenhard, DMD

Направете своя годишен абонамент за 4 броя на ЦЕНА: 96 лв.