Quintessence 2/20

извънреден ортодонтски брой, август 2020

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 2/2020

2020, година IX, брой 2 (34),

Резюмета на ПДФ

Ортодонтски възможности за лечение на хиподонтия на горни странични резци – Bjorn Ludwig DMD, Bettina Glasl DMD

Възможности и ограничения при ортодонтско лечение на възрастни пациенти с “невидима” ортодонтска апаратура – Thomas Drechsler, DMD

Ендодонтската диагностика и нейното значение за ортодонтската практика – Monika Soltermann, DMD

Интердисциплинарно лечение на краниомандибуларни дисфункции и скелетно-мускулен дисбаланс с помощта на дигитален подход – Werner Schupp, prof. DMD, Wolfgang Boisserre, DMD; Julia Haubrich, DMD; Manfred Lаamp; Max Meinzer

Абонатите за списанието, могат да четат новия и старите броеве на Quintessence онлайн на journals.infodent.bg.