Quintessence 4/20

списание Куинтесенс, бр. 4-2020СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 4/2020

2020, година IX, брой 3 (36),

РЕЗЮМЕТА НА PDF-файл!

ИНОВАЦИЯ – стр. 6

Връзка между темперамент и индивидуална усмивка. Конвертиране на 2D-проект в 3D-модел чрез софтуера Rebel – Dr.Galip Gurel, Dr.Braulio Paolucci, Dr.Georgi Iliev, ZTM Adriano Schayder

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 28
Калцификации на ендодонтската система: Етиология и терапевтичен подход – Dr. Andrе Christoph Weiser, Prof. Michael Hulsmann, Dr.

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 40
Биомеханично представяне на горночелюстни премолари с консервативни и традиционни ендодонтски кавитети – Renato Roperto, Yara T. Silva Sousa, Tatiane Rocco Dias

Абонатите за списанието, могат да четат новия и старите броеве на Quintessence онлайн на journals.infodent.bg.