Quintessence Int. Bulgaria 4(8) /2013

Quintessence Int. Bulgaria 4/2013СЪДЪРЖАНИЕ
Quintessence International Bulgaria
брой 4(8) /2013 г

ЦЕНА: 40.00 лв.

ендодонтия
Систематика на ортоградно отстраняване на фрактурирани инструменти от кореновите канали Част 2Michael Arnold

KЛЮЧОВИ ДУМИ: фрактурирани фрагменти, диагноза, дентален микроскоп.

РЕЗЮМЕ: За успешното отстраняване на фрактурирани фрагменти от тясно кореноканално пространство е необходим систематичен подход. Спазването на представения в тази статия протокол оптимизира работата и намалява работното време при отстраняване на фрагмента. Представеният метод стъпка по стъпка щади зъбните тъкани и позволява да се избегнат грешки от прибързани опити за изваждане.

имплантология
Единичен имплантат в естетичната зона. Развитие след 20 години – Daniel Bаumer, Otto Zuhr, Kilian Hansen, Markus Hurzeler

KЛЮЧОВИ ДУМИ: имплантат в областта на фронта, естетична зона, костна регенерация, микрохирургия, аугментация, естетика, отложено имплантиране.

РЕЗЮМЕ: Лечението с имплантати преди 20 години целеше по-дълга преживяемост на имплантата в устата на пациента. Днес критериите са коренно различни и вниманието е насочено към постигане на оптимална естетика. След като лечението с имплантати доказа своята надеждност, възникнаха нови предизвикателства. Разработиха се много подобрения, с оглед на материалите и оперативните техники, които се включиха в новата концепция за модерно протезиране. Към тях можем да отнесем прилагането на щадящи тъканите екстракционни методи, адекватно поведение при аугментирането на меките и твърди тъкани, модифициран дизайн на ламбата и съвременни техники за зашиване, както и модерни конци за това. Тенденцията е към изместване от циментиращи се, към трансоклузално завиващи се супраструктури, което се улеснява от по-добрата триизмерна възможност за планиране и по-прецизните протетични компоненти. Предизвикателствата са дългосрочна стабилност на аугментираните тъкани, развиване на синтетични материали за заместване на меките тъкани и превенция и терапия на периимплантитите.

естетика
Директни композитни възстановявания преди, по време и след ортодонтско лечение – Eva Wirsching

KЛЮЧОВИ ДУМИ: директни kомпозитни възстановявания, естетични корекции, апроксимални контакти.

РЕЗЮМЕ: Ортодонтското лечение има за цел постигане на стабилни и функционални  взаимоотношения. Това включва корекция на позицията на зъбите при налични аномалии. Често обаче е необходимо преди ортодонтското лечение да се направят композитни възстановявания, особено когато е известно, че не може да бъде постигнат адекватен краен резултат. Възстановявания могат да се извършват както по време на ортодонтското лечение, така и след приключването му, например при наличие на остатъчни разстояния между отделни зъби или ненапълно подредени зъби.

естетика – клиника и лаборатория
Възстановявания от пресована литиево-дисиликатна керамика. Минимално инвазивно лечение при начална зъбна ерозия – Dr. Francesca Vailati, August Bruguera, Prof. Dr. Urs Christoph Belser

KЛЮЧОВИ ДУМИ: зъбна ерозия, модифицирана тристъпкова техника, фасети, сандвич-техника, литиево-дисиликатна керамика, mock-up.

РЕЗЮМЕ: Статията описва минимално инвазивно лечение на млад пациент с начална зъбна ерозия, при който липсващите тъкани се заместват с оклузални възстановявания от пресована литиево-дисиликатна керамика, за да бъде спряна загубата на твърди зъбни тъкани. Използва се модифицирана тристъпкова техника.

естетика
Естетично възстановяване чрез правилен подбор на материал и разпределение на времето – Michel Magne, Inge Magne, Mamaly Reshad

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, фациална асиметрия, правилно разпределение на времето, избор на материал, неразрязан модел, имплантатна протетика, фасети.

РЕЗЮМЕ: Статията разглежда клиничен случай на пациентка с асиметрични лицеви съотношения и зъби, изглеждащи състарени. Наблюдава се задълбочена фациална асиметрия поради несъобразени  с цялостния вид на лицето възстановявания. Дисхармонията трябва да бъде отстранена чрез правилно планиране и да се постигне хармонична усмивка с красиви, пасващи на лицето на пациентката зъби. Желателно е разкриването на фронталните зъби при усмивка да съответства на възрастта на пациентката.

зъботехника
Изработване на естествено изглеждащи възстановявания с керамични корони. Начин на работа “Internal-Staining”-техника – Naoto Yuasa

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, керамични корони, чиста керамика, металокерамика, цвят на зъба, зъбна морфология, „Internal-Staining”-техника

РЕЗЮМЕ: Изключително предизвикателство в ежедневната работа на зъботехника e да постигне естествено изглеждаща форма и цвят при една керамична конструкция, която да е в хармония със съседните зъби. Естетиката при възстановяванията до голяма степен зависят от таланта и опита на зъболекаря и зъботехника. В тази статия, с помощта на осем клинични случая, авторът разяснява “Internal-Staining”-техниката за възпроизвеждане на цвета при изработване на естествено изглеждащи керамични конструкции в областта на фронта.

зъботехника
Пресоване вместо фрезоване. Разнообразие от индикации за употреба на високоустойчиви полимери ZT Stephan Adler, Steffen Kistler, Frank Kistler, Jorg Lermer, PD Dr. Jorg Neugebauer

KЛЮЧОВИ ДУМИ: индивидуални абатмънти, анатомични обвивни корони, траверси, скелети, полимери, прес-техника, зъбопротезна имплантология, конвенционална протетика.

РЕЗЮМЕ: Индикациите на всеки материал са от голямо значение за крайните резултати и за дълготрайността на бъдещите възстановявания. В съвременната дентална медицина все повече се развива тенденцията да се използват високоустойчиви полимери, които отдавна са се утвърдили в общата медицина. Такъв материал е полимерът Polyetheretherketon (PEEK). Благодарение на качествата си той намира приложение за изработване на дефинитивни (а не само временни) безметални конструкции. Материалът се обработва посредством пресоване.

Към архива

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube