Quintessence 4/2019

Quintessence 4/2019СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 4/2019

Резюмета на ПДФ

СПОДЕЛЕН ОПИТ – стр. 6

Профил на изникване. Взаимовръзки между форма, биология и естетикаStefano Inglese

НАПРАВЛЯВАНА ЕСТЕТИЧНА ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 18

Систематичен подход и помощни средства при минимално-инвазивни възстановявания – част 1. Направлявана естетична протетика с приложението GET AppDr. Leonardo Bacherini, Leonardo Bocabella, Dr. Mauro Fradeani

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 40

eLABor_aid: Нова концепция за снемане и проверка на цвета на зъбаSascha Hein, ZTM; Javier Tapia, DDS; Panaghiotis K. Bazos, DDS