Quintessence 4/22

корица на сп. Квинтесенц, 4-22, ISSN 2815-3146

Чукнете на корицата, за да видите резюметата.

Съдържание на бр. 4/2022 г.

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ – стр. 7

Модерни техники за препарация с мисъл към целта – Daniel Edelhoff, Univ.-Prof. DMD, M. Oliver Ahlers, Priv.- Doz. DMD

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 16

Работен протокол при директни композитни възстановявания, цифрово направляван със софтуер с отворен код и 3D печат: клинична техника  –  Camila S. Sampaio, DDS, MS, PhD, Julia Puppin-Rontani, DDS, MS, PhD, Gustavo Tonolli, DDS, MS; Pablo J. Atria, DDS, MS

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 26

Цялостна рехабилитация с композит: минимално инвазивен подход при директни и индиректни възстановявания на силно увредени зъби –  Vinicius F. Lippert, Jonas P. Andrade, Ana M. Spohr, Marcel F. Kunrath

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 39

Ускорен оздравителен процес при ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия в резултат на ортодонтска екструзия: оценка и обосновка – Ami Smidt, DMD, MSc, BMedSc; David Keinan, DMD, MHA, PhD, BMedSc

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
Ако сте пропуснали да се абонирате за 2023 г., може да го направите от ТУК